Bij 30% van de patiënten met slokdarmkanker is voorbehandeling met chemoradiotherapie zó effectief dat er bij de (daaropvolgende) operatie geen tumor meer in de slokdarm aantoonbaar is. Daarom rijst de vraag of een operatie in deze groep met goede respons nog wel zinvol is, zeker gezien de zwaarte en uitgebreidheid van een slokdarmoperatie. Om een operatie eventueel achterwege te laten, moet de groep met goede respons betrouwbaar worden geïdentificeerd, voorafgaand aan de operatie. In de preSANO trial zal worden getest of een combinatie van diagnostiek, bestaande uit PET-CT, endoscopie en endoscopische ultrasonografie, betrouwbaar de groep patiënten met goede respons kan identificeren.

 

Om patiënten aan te melden dient u in te loggen.